Assessoria Laboral

 

  • Procés i gestió de nòmines, TC1 i TC2
  • Confecció i presentació Retencions I.R.P.F. i Resum Anual
  • Altes, Baixes i Variacions de Treballadors
  • Confecció i presentació de contractes i Pròrrogues
  • Notícies Llibres (Visites, etc.)
  • Altes, Baixes i Variacions en règim especial Autónomosn
  • Tramitació expedients (jubilació, viduïtat i invalidesa)
  • Tramitació i Assistència al C.M.A.C.
  • Representació i assistència Inspecció de Treball