Avís legal

 

Informació Legal sobre la Companyia

 

Raó Social: GESTORÍA Y ASESORÍA DEL VALLÉS, S.L.P.
Any de Constitució: 1.992
C.I.F.:B60203288
Domicili Social: Carrer Girona, 33 – 08402-Granollers (Barcelona)
Nom Domini Internet:
www.gestoriayasesoria.com
www.gava-sl.com
Direcció d’adreça electrònica: info@gestoriayasesoria.com
Telèfono: +34 93 861 13 44
Fax.: 93 870 55 34
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Foli 83, Tom 24.855, Full B80332.
Inscrita en el Registre de “Societats Professionals del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya”.

 

Gestoría y Asesoría del Vallés, S.L.P., està autoritzada per poder realitzar els tràmits i gestions encomanats pels seus clients en l’àmbit de la professió de gestor administratiu i activitats pròpies de les Gestories Administratives.

 

A l’efecte del que disposa la Llei 34/2002, d’11 juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, GESTORÍA Y ASESORÍA DEL VALLÉS, S.L.P. informa a l’usuari / client del que estableix l’article 10:

Estatuts de la Professió del Gestor Administratiu: L’Estatut Orgànic de Professió de Gestor Administratiu, Aprovat per D. 424 / 1.963, d’1 de març.

Estatuts del Consell de Catalunya: Aquesta disposició, aprovada per resolució del departament de Justícia de la “Generalitat de Catalunya”, de 22 de maig de 1987, regula l’activitat del “Consell de Col·legis de Gestors Administratius de Catalunya”.
Estatuts del Col·legi: “Estatuts Col·legials” aprovat per resolució de 20 de desembre de 2.000 del departament de Justícia de la “Generalitat de Catalunya”.

Llei de Col·legis Professionals: “La Llei 7/2006, de 31 maig, de l’Exercici de professions titulades i dels Col·legis Professionals”. Societats Professionals: La Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals.

 

 

Propietat Intel·lectual de la web:

 

 

Copyright @, GESTORÍA Y ASESORÍA DEL VALLÉS, S.L.P., té tots els drets d’explotació reservats, els drets de propietat intel·lectual sobre la web, disseny gràfic i codis, https://www.gestoriayasesoria.com i http: //www.gava-sl. com són de titularitat de GESTORÍA Y ASESORÍA DEL VALLÉS, S.L.P..

Correspon a aquesta empresa l’exercici exclusiu dels drets d’explotació del mateix en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, emmagatzematge en qualsevol forma o suport.

Actualització de la web:

GESTORÍA Y ASESORÍA DEL VALLÉS, S.L.P. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web i fins i tot limitar parcialment o totalment l’accés a aquesta informació.

La informació continguda en aquestes pàgines web, és la vigent a la data de la seva última actualització i ha de ser considerada com una informació orientativa per a l’usuari / client, relativa als productes, serveis, gestions i tràmits.

 

 

Responsabilitat de GESTORÍA Y ASESORÍA DEL VALLÉS, S.L.P. pel funcionament de la Web:

 

GESTORÍA Y ASESORÍA DEL VALLÉS, S.L.P., no serà responsable de cap dany que es generi a l’usuari / client en cas d’impossibilitat de prestar el servei d’ús de la web a causa de supòsits de cas fortuït, força major o altres causes no imputables a GESTORÍA Y ASESORÍA DEL VALLÉS, S.L.P..

Tampoc serà responsable de l’inadequat funcionament del web si això obeeix a incidències que afecten operadors nacionals i internacionals, a una defectuosa configuració dels equips del client o usuari, o per tenir insuficient capacitat per suportar els sistemes informàtics indispensables per poder fer ús de la web.

GESTORÍA Y ASESORÍA DEL VALLÉS, S.L.P. no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a GESTORÍA Y ASESORÍA DEL VALLÉS, S.L.P., també no serà responsable de retards o bloquejos en el cas del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el centre de processos de dades, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de GESTORÍA Y ASESORÍA DEL VALLÉS, S.L.P..

A més no serà responsable dels possibles errors que es poguessin produir pel fet d’utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament o incorrecta utilització del navegador.

 

 

Responsabilitat de los Contenidos de la Web:

 

GESTORÍA Y ASESORÍA DEL VALLÉS, S.L.P. rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los en qualsevol moment, també a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.

Tampoc GESTORÍA Y ASESORÍA DEL VALLÉS, S.L.P. no es responsabilitzarà del mal ús que es realitzi dels continguts de les seves pàgines web sent exclusivament responsabilitat de la persona o entitat que accedeix a ells o els utilitzi.

GESTORÍA Y ASESORÍA DEL VALLÉS, S.L.P. no es responsabilitzarà de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats en les seves pàgines web.

Així mateix, s’exonera de responsabilitat a GESTORÍA Y ASESORÍA DEL VALLÉS, S.L.P. de qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir el client / usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per GESTORÍA Y ASESORÍA DEL VALLÉS, S.L.P. sempre que procedeixi de fonts alienes.
GESTORÍA Y ASESORÍA DEL VALLÉS, S.L.P. no serà responsable de l’ús que els menors puguin fer de la web. És responsabilitat dels pares assegurar-se del correcte ús d’una eina com Internet i acompanyar-los o supervisar en les seves sessions a la xarxa.

Responsabilidad con los enlaces:

Aquest web pot contenir enllaços a pàgines externes (terceres persones) dels quals GESTORÍA Y ASESORÍA DEL VALLÉS, S.L.P. no es responsabilitza ni dels continguts ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb aquests llocs web.

La funció dels enllaços que apareixen en aquestes pàgines del web tenen la finalitat d’informar i en cap cas suposen un suggeriment, invitació o recomanació per a la visita dels llocs de destinació.

 

 

Protecció de Dades de Caràcter Personal:

 

A l’efecte del que disposa la Llei Orgànica 15 / 1.999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, GESTORÍA Y ASESORÍA DEL VALLÉS, S.L.P., informa l’usuari o client que les dades que ens hagi facilitat s’emmagatzemaran en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal el titular és GESTORÍA Y ASESORÍA DEL VALLÉS, S.L.P. la qual es compromet explícitament a mantenir les dades i informacions rebudes a través d’aquestes pàgines web com estrictament confidencial. Aquestes dades podran ser tractades per a fins comercials, enviament d’informació tècnica, sobre productes, serveis, tràmits i gestions actuals i futures, oferts per GESTORÍA Y ASESORÍA DEL VALLÉS, S.L.P. a través d’aquesta companyia o d’empreses del grup o bé, es consentirà la cessió aquestes dades als Estaments i organismes oficials Públics i Privats quan sigui oportú i necessari per a l’eficaç exercici de les seves atribucions i en el compliment del seu objecte, donant l’usuari o client el seu consentiment exprés a la cessió.

Mitjançant l’enviament de dades a través dels diferents formularis, l’usuari o client dóna el seu consentiment exprés al tractament automatitzat de les dades incloses en el mateix.

L’usuari o client té dret a exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació de les seves dades conforme al que estableix la instrucció 1 / 1.998 de l’Agència de Protecció de Dades, accedint des del correu electrònic a la web de la companyia o dirigint- per correu postal al responsable del tractament. GESTORÍA Y ASESORÍA DEL VALLÉS, S.L.P. en la adreça Carrer Girona, 33-08.402 Granollers (Barcelona).

Certs serveis prestats per GESTORÍA Y ASESORÍA DEL VALLÉS, S.L.P. poden contenir, però, condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals de conformitat amb el que preveu la legislació vigent en cada moment.

Seguretat:

GESTORÍA Y ASESORÍA DEL VALLÉS, S.L.P. ha implementat els mitjans de seguretat per garantir la confidencialitat i la integració de les operacions que vostè / vostès realitzen a través de l’entitat bancària, la qual utilitza un protocol de seguretat SSL (Secure Sockets Layer) per garantir la informació que envia i rep. D’aquesta manera, la informació proporcionada pel client o usuari, ja sigui número de targeta de crèdit o altres dades personals, es codifica de manera que terceres persones no puguin llegir-la.

 

Finalment, li oferim una sèrie de consells per a la protecció del seu ordinador i de la informació continguda en el mateix:

 

 • Mantingui les seves dades personals d’accés en secret.
 • Mai anoti les dades en un paper.
 • Eviti que altres vegin les dades que introdueix.
 • No respongui a invitacions per correu electrònic o un altre canal que l’obligui a comunicar o verificar les seves dades d’accés.
 • Per accedir als serveis facilitats per GESTORÍA Y ASESORÍA DEL VALLÉS, S.L.P., escriviu sempre la direcció en el camp habilitat a l’efecte al navegador.
 • Desconfieu dels missatges de correu que puguin convidar-lo a fer-ho prement els enllaços contesos en ells.
 • Desactiveu la funció de guardar les contrasenyes del navegador.
 • Esborreu la memòria cau del navegador sempre que accedeixi des d’un ordinador públic o compartit.
 • Actualitzi el seu ordinador amb les últimes actualitzacions de seguretat recomanades pels fabricants de programari i de maquinari.
 • Protegeixi el seu ordinador amb un programari antivirus convenientment actualitzat, que eviti infeccions de virus.
 • Ha de mantenir una còpia de seguretat de la informació continguda en el seu ordinador.