Domiciliació d’empreses

Tenir una empresa no vol dir comprar un local ni tan sols llogar-lo. En molts casos Societats i Professionals no volen que figuri en els documents d’empresa seus domicilis particulars, o senzillament no volen tenir un domicili social propi, perquè porten l’oficina a sobre, treballen des de casa, estan atenent als seus clients, o poden tenir el seu centre d’operacions fora del territori espanyol i volen tenir presència a Espanya. També és útil quan l’empresa està en un procés de canvi d’ubicació de la seu social. Aquests són alguns dels exemples de perquè utilitzar el servei de domiciliació de societats i empreses.

A Gestoria i Assessoria del Vallès, li oferim la possibilitat de domiciliar a les nostres oficines, on podrà rebre tota la documentació, correspondència i petita paqueteria de la mateixa, enviament i recepció de faxos, reenviament de correspondència a l’adreça que ens indiqui i amb la periodicitat que es prefereixi, avisos immediats via correu electrònic o telefònic de cartes urgents, certificats, etc.

Adicionalment, als citats serveis Gestoria i Assessoria del Vallès li ofereix la possibilitat de tenir accés a tots aquells serveis empresarials i jurídics-legals que la seva empresa necessiti en el desenvolupament de la seva activitat.

Per un baix cost vostè disposa de:

  • Domiciliació Social i/o fiscal en les nostres oficines
  • Utilització de la nostra adreça en el seu paper imprès
  • Recepció de correspondència i petita paqueteria
  • Reenviament de correspondència a l’adreça que ens especifiqui per a tal fi (inclòs en contracte dues vegades al mes), o bé recollida per la persona que per a això autoritzi
  • En el supòsit de rebre correu urgent al seu nom (burofax, telegrama, cartes urgents, certificats, impresos oficials, etc.) l’avisarem per correu electrònic o telefònicament

Per contractar els nostres serveis de domiciliació de societats:

1. Haurà de signar un Contracte de Domiciliació de Societats. (pot sol·licitar-via e-mail una còpia de l’esmentat Contracte a l’adreça electrònica: info@gestoriayasesoria.com

2. Si està d’acord amb el mateix, té algun dubte, o desitja concertar una cita per a més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres al telèfon 93 861 13 44.

3. Per formalitzar el contracte es requereix de dos mesos de dipòsit (sense IVA) i l’import corresponent al primer trimestre (factura més IVA).