Matriculació de turismes i vehicles industrials

Rematriculacions de vehicles estrangers

Canvis de propietari i domicili d’aquest

Tramitació del distintiu ambiental de la DGT

Informes de trànsit (titulars anteriors, càrregues pendents, etc…)

Duplicats de documentació per pèrdua o sostracció (permís de circulació, fitxa tècnica…)

Baixes temporals (per robatoris, exportacions, etc…)

Baixes permanents (ferrallament/desballestament)

Pagament de sancions i presentació de recursos

Reg. Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA)

Duplicats del permís de conducció

Legalització de ferramentes i remolcs

Revisió ITV i reformes

Targetes de transport:

  • Altes
  • Visats
  • Rehabilitacions
  • Duplicats

Ampliacions, transmissió i cessió de flotes

Targetes de tacògraf (conductor i empresa)

Certificats de conductor extracomunitari

Llicències de transport internacional

Permisos i autoritzacions especials per a transport (excés de dimensions, pes…)

Ajuts de gasoil professional per a transportistes

Ajuts per a la ferralla de vehicles

Sol·licitud i renovació de llicències d’armes

Certificats d’antecedents penals

Sol·licitud de llicències de caça i pesca