La nostra firma ha tingut, ara i sempre, una clara vocació de servei als nostres clients. Som conscients de la gran complexitat que, en tots els camps, representa avui dia el desenvolupament d’una activitat empresarial. Per això el nostre despatx està dotat dels mitjans humans més preparats i els elements tècnics més moderns.

 

Medis personals

 

A aquests efectes la nostra organització disposa dels següents professionals i col·laboradors.

 

  • 1 Advocat, Gestor Administratiu i Graduat Social
  • 1 Advocat
  • 2 Gestors Administratius i llicenciats en dret
  • 1 Llicenciat en dret
  • 1 Diplomat en Relacions Laborals
  • 1 Diplomat en empresarials
  • 2 Assessors Fiscals Diplomats
  • 12 Administratius