Assessoria Jurídica

 

Aleix Canals Compan. Colegiado Nº 1606 ICAG (Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers)
Contacti amb nosaltres en:
Adreça: C/Girona 33, Planta 5º 08402 Granollers
Telèfon: 93 981 13 44
Fax: 93 870 36 46
E-mail: jaumevilarrasa@gestoriayasesoria.com

  • Dret Civil: Impagaments, Execucions, Reclamacions de Quantitat, Arrendaments, Herències, Separacions i Divorcis, etc
  • Dret Mercantil: Contractes Mercantils, Operacions Societàries, Expedients de regulació de Creditors
  • Dret Administratiu: Recursos de Multes i Sancions, seguiment d’Expedients Administratius, Llicències, etc
  • Dret Tributari: Liquidacions, Reclamacions Econòmic-Administratives, Recursos Contenciós-Administratius
  • Dret Estrangeria: Legalització de Permisos de Residència i Treball, Renovacions
  • Dret Urbanístic i Expropiacions
  • Normatiu Mediambiental
  • Assessorament Legal a General
  • Dret Laboral