Auditoria de Comptes

 

Inscrita en el R.O.A.C. amb el núm 387
Inscrita en el Registre de Sdades. l’Inst. de Censors Jurats de comptes amb el núm 208
Contacti amb nosaltres:
Adreça: C/Girona 33, Planta 5º 08402 Granollers
Telèfon: 93 861 13 44
E-mail: jaumevilarrasa@gestoriayasesoria.com

  • Auditoria legal de comptes (supòsits obligatoris establerts per la llei)
  • Informes especials d’auditoria: augments de capital amb càrrec a reserves, augments de capital per compensació de crèdits, etc
  • Auditoria operativa i de gestió
  • Valoració d’empreses
  • Valoració d’accions i participacions
  • Estudis Econòmics, financers i de gestió
  • Revisions parcials
  • Auditoria de l’àrea fiscal