Assessoria Comptable

 

  • Confecció de llibres oficials en estimació Directa
  • Confecció de llibres oficials en estimació per Coeficients
  • Confecció de registres oficials de I.V.A.
  • Lliurament mensual de Balanços i Comptes de Pèrdues i Guanys
  • Notícies de Llibres
  • Confecció i presentació de Comptes Anuals i Informe de Gestió