Assegurances

 • Responsabilitat Civil Industrials, Professionals, Comercials i Particulars
 • Transports Terrestres, Marítims i Aeris
 • Danys per Aigües
 • Danys per Pedra
 • Collites
 • Maquinària
 • Ordinadors
 • Enfermetats
 • Alta Cirurgia i Hospitalització
 • Incendis Habitatges, Comerços i Indústries
 • Robatori Comerços i Indústries
 • Vida Col·lectiu-Empreses, Vida Jubilació
 • Accidents individuals
 • Multiriscos Família-Llar, Comerços
 • Automòbils i Ocupants